Софийски университет "Свети Климент Охридски" - поделение "социално-битово обслужване"
поименното класиране по успех поименно класиране по право
1 ЮФ ЮФ по право
2 ФКНФ ФКНФ по право
3 ФНПП ФНПП по право
4 ФМИ ФМИ по право
5 СтФ СтФ по право
6 ФСФ ФСФ по право
7 ХФ ХФ по право
8 ИФ ИФ по право
9 ФзФ ФзФ по право
10 ФЖМК ФЖМК по право
11 ФП ФП по право
12 БогФ БогФ по право
13 ФФ ФФ по право
14 МФ МФ по право
15 БФ БФ по право
16 ГГФ ГГФ по право
  Семейни по успех Семейни по право
  Студенти с неприключени задължения към 31.08.2011 г.

 


  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД